افتخارات و گواهینامه ها

  • Home
  • /
  • افتخارات و گواهینامه ها
دریافت گواهی استاندارد ایزوی تداوم کسب و کاردر حوزه مدیریت توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت گواهی استاندارد ایزوی تداوم کسب و کاردر حوزه مدیریت توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت گواهی استاندارد ایزوی تداوم کسب و کار توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت گواهی استاندارد ایزوی تداوم کسب و کار توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت تندیس زرین ایزو توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت تندیس زرین ایزو توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت تندیس چهره های ماندگار مدیریت توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت تندیس چهره های ماندگار مدیریت توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت تندیس برند برتر مشتری مدار توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت تندیس برند برتر مشتری مدار توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت تندیس جایزه کاردینالی ایتالیا توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۲۰۱۵
دریافت تندیس جایزه کاردینالی ایتالیا توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۲۰۱۵
دریافت لوح چهره های ماندگار کیفیت ایران توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت لوح چهره های ماندگار کیفیت ایران توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت لوح چهره های ماندگار مدیریت توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت لوح چهره های ماندگار مدیریت توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت گواهی عضویت دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در انجمن نوابغ کیفیت ایران در سال ۹۴
دریافت گواهی عضویت دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در انجمن نوابغ کیفیت ایران در سال ۹۴
دریافت گواهی عضویت توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در انجمن علمی مدیریت ایران در سال ۹۴
دریافت گواهی عضویت توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در انجمن علمی مدیریت ایران در سال ۹۴
دریافت مدرک مدیریت سازمانهای پیچیده توسط دکتر محمد عظیمی از آکادمی جهانی OXFORD CERT انگلستان در سال ۲۰۱۵
دریافت مدرک مدیریت سازمانهای پیچیده توسط دکتر محمد عظیمی از آکادمی جهانی OXFORD CERT انگلستان در سال ۲۰۱۵
دریافت گواهینامه رتبه ۵ ستاره طلایی کیفیت خدمات و محصولات توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت گواهینامه رتبه ۵ ستاره طلایی کیفیت خدمات و محصولات توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت مدرک شایستگی مدیریت کسب و کار اتحادیه اروپا توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۲۰۱۵
دریافت مدرک شایستگی مدیریت کسب و کار اتحادیه اروپا توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۲۰۱۵
دریافت لوح جایزه کاردینالی ایتالیا توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۲۰۱۵
دریافت لوح جایزه کاردینالی ایتالیا توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۲۰۱۵
دریافت جایزه مدیریت برند و نشان شهرت اتحادیه اروپا توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۲۰۱۵
دریافت جایزه مدیریت برند و نشان شهرت اتحادیه اروپا توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۲۰۱۵
دریافت لوح صادر کننده منتخب ملی توسط شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۲
دریافت لوح صادر کننده منتخب ملی توسط شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۲
دریافت تندیس زرین تجلیل ازمدیران کارآفرین و اشتغال زای کشور از کانون کارآفرینی ایران توسط دکتر محمد عظیمی در سال ۹۳
دریافت تندیس زرین تجلیل ازمدیران کارآفرین و اشتغال زای کشور از کانون کارآفرینی ایران توسط دکتر محمد عظیمی در سال ۹۳
دریافت تندیس زرین رتبه ۵ ستاره کیفیت خدمات و محصولات توسط شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت تندیس زرین رتبه ۵ ستاره کیفیت خدمات و محصولات توسط شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت تندیس نشان عالی اهتمام به مدیریت توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت تندیس نشان عالی اهتمام به مدیریت توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت تندیس برند برتر ملی از اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برای شرکت آذران پلاستیک توسط دکتر محمد عظیمی قائم مقام مدیریت در سال 1388
دریافت تندیس برند برتر ملی از اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برای شرکت آذران پلاستیک توسط دکتر محمد عظیمی قائم مقام مدیریت در سال 1388
دریافت مدرک مدیریت استراتژیک از آکادمی بین المللی NOBEL آلمان توسط دکتر محمد عظیمی در سال ۲۰۱۴
دریافت مدرک مدیریت استراتژیک از آکادمی بین المللی NOBEL آلمان توسط دکتر محمد عظیمی در سال ۲۰۱۴
دریافت مدرک آشنایی با مباحث استاندارد برند ISO 10668 توسط دکتر محمد عظیمی آکادمی eQual استرالیا در سال ۲۰۱۳
دریافت مدرک آشنایی با مباحث استاندارد برند ISO 10668 توسط دکتر محمد عظیمی آکادمی eQual استرالیا در سال ۲۰۱۳
دریافت لوح تقدیر جهت حضور در نمایشگاه صنعت و ساختمان عشق آباد ترکمستان توسط شرکت آذران پلاستیک در سال ۲۰۱۵
دریافت لوح تقدیر جهت حضور در نمایشگاه صنعت و ساختمان عشق آباد ترکمستان توسط شرکت آذران پلاستیک در سال ۲۰۱۵
دریافت مدرک مدیریت ارتباط با مشتریان از آکادمی بین المللی ACS انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی در سال ۲۰۱۳
دریافت مدرک مدیریت ارتباط با مشتریان از آکادمی بین المللی ACS انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی در سال ۲۰۱۳
دریافت مدرک مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA) از آکادمی جهانی OXFORD CERT انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی در سال ۲۰۱۵
دریافت مدرک مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA) از آکادمی جهانی OXFORD CERT انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی در سال ۲۰۱۵
دریافت مدرک مدیریت تولید و عملیات از آکادمی بین المللی NOBEL آلمان توسط دکتر محمد عظیمی در سال ۲۰۱۳>
دریافت مدرک مدیریت تولید و عملیات از آکادمی بین المللی NOBEL آلمان توسط دکتر محمد عظیمی در سال ۲۰۱۳>
دریافت لوح صادر کننده منتخب استان آذربایجان شرقی توسط شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۳
دریافت لوح صادر کننده منتخب استان آذربایجان شرقی توسط شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۳
دریافت مدرک مدیریت تکنولوژی از آکادمی بین المللیACS انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی در سال ۲۰۱۳
دریافت مدرک مدیریت تکنولوژی از آکادمی بین المللیACS انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی در سال ۲۰۱۳
دریافت مدرک مدیریت بازاریابی و فروش از آکادمی بین المللی eQual استرالیا توسط دکتر محمد عظیمی در سال ۲۰۱۳
دریافت مدرک مدیریت بازاریابی و فروش از آکادمی بین المللی eQual استرالیا توسط دکتر محمد عظیمی در سال ۲۰۱۳
دریافت مدرک مدیریت تکنولوژی اطلاعات از آکادمی بین المللی ITCC انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی در سال 2011
دریافت مدرک مدیریت تکنولوژی اطلاعات از آکادمی بین المللی ITCC انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی در سال 2011
دریافت مدرک مدیریت بازرگانی از آکادمی بین المللی ICS کانادا توسط دکتر محمد عظیمی در سال 2012
دریافت مدرک مدیریت بازرگانی از آکادمی بین المللی ICS کانادا توسط دکتر محمد عظیمی در سال 2012
دریافت مدرک مهندسی مالی و مدیریت ریسک از آکادمی بین المللی QAL انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی در سال ۲۰۱۴
دریافت مدرک مهندسی مالی و مدیریت ریسک از آکادمی بین المللی QAL انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی در سال ۲۰۱۴
دریافت مدرک مدیریت کارآفرینی از آکادمی بین المللی ASYS اسپانیا توسط دکتر محمد عظیمی در سال ۲۰۱۴
دریافت مدرک مدیریت کارآفرینی از آکادمی بین المللی ASYS اسپانیا توسط دکتر محمد عظیمی در سال ۲۰۱۴
دریافت گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 از موسسه بین المللی WTG برای بازرگانی عظیمی با نام تجاری Mr Brand توسط دکتر محمد عظیمی در سال 2016
دریافت گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 از موسسه بین المللی WTG برای بازرگانی عظیمی با نام تجاری Mr Brand توسط دکتر محمد عظیمی در سال 2016
دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت و رضایتمندی مشتریان ISO 10002 از موسسه بین المللی WTG برای بازرگانی عظیمی با نام تجاری Mr Brand توسط دکتر محمد عظیمی در سال 2016
دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت و رضایتمندی مشتریان ISO 10002 از موسسه بین المللی WTG برای بازرگانی عظیمی با نام تجاری Mr Brand توسط دکتر محمد عظیمی در سال 2016
دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 از موسسه بین المللی WTG برای بازرگانی عظیمی با نام تجاری Mr Brand توسط دکتر محمد عظیمی در سال 2016
دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 از موسسه بین المللی WTG برای بازرگانی عظیمی با نام تجاری Mr Brand توسط دکتر محمد عظیمی در سال 2016
دریافت مدرک طرح کسب و کار از آکادمی بین المللی WTG اروپا (دفترگرجستان) توسط دکتر محمد عظیمی در سال 2016
دریافت مدرک طرح کسب و کار از آکادمی بین المللی WTG اروپا (دفترگرجستان) توسط دکتر محمد عظیمی در سال 2016
دریافت مدرک طراحی داخلی از آکادمی بین المللی ASYS اسپانیا توسط دکتر محمد عظیمی در سال 2012
دریافت مدرک طراحی داخلی از آکادمی بین المللی ASYS اسپانیا توسط دکتر محمد عظیمی در سال 2012
دریافت مدرک مدیریت پروژه از آکادمی بین المللی LL-C جمهوری چک توسط دکتر محمد عظیمی، مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2015
دریافت مدرک مدیریت پروژه از آکادمی بین المللی LL-C جمهوری چک توسط دکتر محمد عظیمی، مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2015
دریافت لوح مدیر شایسته ملی، از انجمن مدیریت ایران، توسط دکتر محمد عظیمی، مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 94
دریافت لوح مدیر شایسته ملی، از انجمن مدیریت ایران، توسط دکتر محمد عظیمی، مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 94
حمایت علمی و فرهنگی از چاپ کتاب رسیدن به موفقیت هایی فراتر از باور دیگران توسط دکتر محمد عظیمی در سال 1394
حمایت علمی و فرهنگی از چاپ کتاب رسیدن به موفقیت هایی فراتر از باور دیگران توسط دکتر محمد عظیمی در سال 1394
دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS از موسسه بین المللی WTG برای بازرگانی عظیمی با نام تجاری MrBrand توسط دکتر محمد عظیمی در سال 2016
دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS از موسسه بین المللی WTG برای بازرگانی عظیمی با نام تجاری MrBrand توسط دکتر محمد عظیمی در سال 2016<
دریافت گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 از موسسه بین المللی WTG برای بازرگانی عظیمی با نام تجاری Mr Brand توسط دکتر محمد عظیمی در سال 2016
دریافت گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 از موسسه بین المللی WTG برای بازرگانی عظیمی با نام تجاری Mr Brand توسط دکتر محمد عظیمی در سال 2016
EFQM از آکادمی بین المللی ACS انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2010
EFQM از آکادمی بین المللی ACS انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2010
دریافت تندیس زرین برند برتر محبوب ایراتی از نظر مصرف کنندگان از انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال 1394
دریافت تندیس زرین برند برتر محبوب ایراتی از نظر مصرف کنندگان از انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان توسط دکتر محمد عظیمی مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال 1394
دریافت نشان عالی مدیر شایسته ملی از گروه آموزش و پژوهش متخصصین ایران و بنیان چهره‌های ماندگار توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 94
دریافت نشان عالی مدیر شایسته ملی از گروه آموزش و پژوهش متخصصین ایران و بنیان چهره‌های ماندگار توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 94
دریافت مدال افتخار توسعه، رشد و تعالی از دانشگاه Golden State توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2014
دریافت مدال افتخار توسعه، رشد و تعالی از دانشگاه Golden State توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2014
دریافت مدرک مدیریت زنجیره تامین کالا و خدمات (SCM) از آکادمی بین المللی WTG اتحادیه اروپا توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2012
دریافت مدرک مدیریت زنجیره تامین کالا و خدمات (SCM) از آکادمی بین المللی WTG اتحادیه اروپا توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2012
دریافت مدرک آشنایی با مباحث مدیریت زیست محیطی ISO 14001 از آکادمی بین المللی BCI انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2010
دریافت مدرک آشنایی با مباحث مدیریت زیست محیطی ISO 14001 از آکادمی بین المللی BCI انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2010
دریافت مدرک آشنایی با مباحث سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 از آکادمی بین المللی BCI انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2010
دریافت مدرک آشنایی با مباحث سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 از آکادمی بین المللی BCI انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2010
دریافت مدرک آشنایی با مباحث سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ISO 10002 از آکادمی بین المللی BCI انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2010
دریافت مدرک آشنایی با مباحث سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ISO 10002 از آکادمی بین المللی BCI انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2010
دریافت مدرک آشنایی با نیازمندیها و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 از آکادمی بین المللی BCI انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2010
دریافت مدرک آشنایی با نیازمندیها و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 از آکادمی بین المللی BCI انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2010
دریافت گواهینامه عضویت در باشگاه نوابغ مدیریت ایران از مرکزآموزش وپژوهش متخصصین ایران توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 1394
دریافت گواهینامه عضویت در باشگاه نوابغ مدیریت ایران از مرکزآموزش وپژوهش متخصصین ایران توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 1394
انتخاب شرکت آذران پلاستیک به عنوان شرکت برگزیده در نمایشگاه تخصصی استاندارد و صنعت ساختمان توسط اداره استاندارد ایران و انتخاب دکتر محمد عظیمی به عنوان سخنران برتر همایش در سال 1388
انتخاب شرکت آذران پلاستیک به عنوان شرکت برگزیده در نمایشگاه تخصصی استاندارد و صنعت ساختمان توسط اداره استاندارد ایران و انتخاب دکتر محمد عظیمی به عنوان سخنران برتر همایش در سال 1388
دریافت گواهینامه برند برتر ایرانی از اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برای شرکت آذران پلاستیک توسط دکتر محمد عظیمی قائم مقام مدیریت در سال 1388
دریافت گواهینامه برند برتر ایرانی از اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برای شرکت آذران پلاستیک توسط دکتر محمد عظیمی قائم مقام مدیریت در سال 1388
دریافت مدرک آشنایی با تفکر سیستمی از آکادمی بین المللی ICS کانادا توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2009
دریافت مدرک آشنایی با تفکر سیستمی از آکادمی بین المللی ICS کانادا توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2009
دریافت مدرک آشنایی با استاندارد فنی صنایع خوردوسازی ISO/TS از آکادمی بین المللی TUV انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2006
دریافت مدرک آشنایی با استاندارد فنی صنایع خوردوسازی ISO/TS از آکادمی بین المللی TUV انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 2006
دریافت مدرک آشنایی با مدیریت کیفیت جامع TQM از آکادمی بین المللی TUV انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال ۲۰۰۹
دریافت مدرک آشنایی با مدیریت کیفیت جامع TQM از آکادمی بین المللی TUV انگلستان توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال ۲۰۰۹
دریافت تندیس زرین صادر کننده برتر کشور از وزارت بازرگانی توسط شرکت آذران پلاستیک در سال 1390
دریافت تندیس زرین صادر کننده برتر کشور از وزارت بازرگانی توسط شرکت آذران پلاستیک در سال 1390
دریافت تندیس زرین اسپانسر طلایی نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سال 1391 از هیات برگزاری نمایشگاه توسط شرکت آذران پلاستیک در سال 1391
دریافت تندیس زرین اسپانسر طلایی نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سال 1391 از هیات برگزاری نمایشگاه توسط شرکت آذران پلاستیک در سال 1391
دریافت تندیس زرین برند برتر صنعت از اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برای شرکت آذران پلاستیک توسط دکتر محمد عظیمی قائم مقام مدیریت در سال 1389
دریافت تندیس زرین برند برتر صنعت از اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برای شرکت آذران پلاستیک توسط دکتر محمد عظیمی قائم مقام مدیریت در سال 1389
دریافت لوح شرکت برگزیده با پتانسیل صادراتی و غرفه ساز برتر در نمایشگاه هافکس از اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برای شرکت آذران پلاستیک توسط دکتر محمد عظیمی قائم مقام مدیریت در سال 1388
دریافت لوح شرکت برگزیده با پتانسیل صادراتی و غرفه ساز برتر در نمایشگاه هافکس از اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برای شرکت آذران پلاستیک توسط دکتر محمد عظیمی قائم مقام مدیریت در سال 1388
دریافت گواهینامه مدیر شایسته ملی، از مرکز پژوهش و آموزش متخصصین ایران، توسط دکتر محمد عظیمی، مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 94
دریافت گواهینامه مدیر شایسته ملی، از مرکز پژوهش و آموزش متخصصین ایران، توسط دکتر محمد عظیمی، مدیر عامل بازرگانی عظیمی در سال 94
دریافت تندیس زرین مسابقات تنیس روی میز پیشکسوتان کشور از هیات برگزاری مسابقات توسط شرکت آذران پلاستیک در سال 1389
دریافت تندیس زرین مسابقات تنیس روی میز پیشکسوتان کشور از هیات برگزاری مسابقات توسط شرکت آذران پلاستیک در سال 1389
دریافت نشان عالی نوابغ مدیریت ایران از مرکزآموزش وپژوهش متخصصین ایران توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی (MR BRAND) و مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت نشان عالی نوابغ مدیریت ایران از مرکزآموزش وپژوهش متخصصین ایران توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی (MR BRAND) و مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۹۴
دریافت مدرک تاییدیه استادی (پروفسوری)، در رشته ﺳﻴﺴﺘﻢ های ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎنی (ERP)، از آکادمی بین المللی WTG اروپا، توسط دکتر محمد عظیمی، در سال 2009
دریافت مدرک تاییدیه استادی (پروفسوری)، در رشته ﺳﻴﺴﺘﻢ های ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎنی (ERP)، از آکادمی بین المللی WTG اروپا، توسط دکتر محمد عظیمی، در سال 2009
دریافت تندیس زرین کنگره تجلیل از یکصد مدیر شایسته ایرانی، توسط دکتر محمد عظیمی، مدیر عامل بازرگانی عظیمی (MR BRAND) و مدیر برند آذران پلاستیک در سال 94
دریافت تندیس زرین کنگره تجلیل از یکصد مدیر شایسته ایرانی، توسط دکتر محمد عظیمی، مدیر عامل بازرگانی عظیمی (MR BRAND) و مدیر برند آذران پلاستیک در سال 94
دریافت تندیس زرین مدیریت حرفه ای کسب و کار، در همایش فارغ التحصیلان دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار، توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی (MR BRAND) و مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۱۳۹۴
دریافت تندیس زرین مدیریت حرفه ای کسب و کار، در همایش فارغ التحصیلان دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار، توسط دکتر محمد عظیمی مدیر عامل بازرگانی عظیمی (MR BRAND) و مدیر برند شرکت آذران پلاستیک در سال ۱۳۹۴