27
سپتامبر

مصاحبه پیام ساختمان با دکتر عظیمی مدیر برند آذران پلاستیک

بنام خدا مصاحبه اختصاصی پیام ساختمان با دکتر عظیمی مدیر برند آذران پلاستیک به مناسبت دریافت جوایز “چهره ماندگار کیفیت” و ” تندیس زرین برند مشتری مدار ایران” در...

Read More